Dagplejen Klokkeblomst

Priser - 2017

Jeres egenbetaling udgør pr måned kr 2.051,- i 12 måneder.

Den sidste hverdag i måneden indbetaler i kr. 8.000,- til min konto. Tilskuddet bliver ligeledes overført til jeres konto den sidste hverdag i måneden. Tilskuddet udgør kr. 5.949,-.

Der ydes søskende rabat efter gældende regler.

Der ydes ikke hel eller delvis friplads.